Kozmos Podkast

Kozmos Podkast


#5 | Šupo, Lasky, Vlado a Jonatán o lokálnom, ale aj zahraničnom futbale

May 25, 2021

Kozmický podcast je späť! Tentokrát sa vo vášnivej dišpute stretli Lasky, člen kapely Para, Vlado, člen skupiny Sátenové ruky, jeho syn Jonatán a ako moderátor opäť Šupo. Prebrerali sme futbal lokálny