Monologue Ruangan Kecil

Monologue Ruangan Kecil


#1-Kala (Syahid Muhammad-Steffanie Bella) by Ruangan Kecil

September 15, 2020

"Seberapa sering pun aku jatuh, sesering itu pula aku akan bangkit lagi" -Buku Kala