Podcast de La Placeta

Podcast de La Placeta


Els alcaldes democràtics de Cornellà parlen sobre la història del barri de Sant Ildefons

November 25, 2022

Els tres alcaldes del període democràtic de Cornellà reflexionen sobre l’evolució i la transformació del barri de Sant Ildefons, amb motiu de l’exposició “Una història compartida” so