EH Bildu Laudio

EH Bildu Laudio


El PNV busca el cierre definitivo del matadero de Laudio

September 15, 2021

EH Bilduren taldea ziur dago Ander Añibarroren plana dela lizitazio-plegua edo kontzesio bat
aurkeztea non zerbitzua hutsik geratuko den. Baina badago beste aukera bat: egungo inbertsio-
proiektua aurkeztea eta obrak zerbitzua finantzatzeko etorkizuneko b