El Darrer Far

El Darrer Far


El Pizzagate

June 10, 2020

Diners. Influències. Poder. Són les claus que poden obrir qualsevol porta en un món on tot està en venda. Permeten traficar amb voluntats i comprar impunitat. Però de vegades enterres tanta porqueria que acaba sortint a la superfície.

eldarrerfar.com