ALEKEN

ALEKEN


NOU TOUT KA VIKTIM

June 20, 2022

Nan nouvo pataj sa a, nap dekouvri reyalite n chak jou tankou moun ke yap fouye dwèt nan je nan lasosyete n. Pataje ak nou sa w santi!!!