ALEKEN

ALEKEN


ENPÈFEKSYON

April 21, 2022

Nou tout tap tann ak enpasyans chak nouvo epizòd sou platfòm nan. Mèsi pou pasyans u. Nap koze ansanm e nap jwenn solisyon ansanm...Ann pale!