ALEKEN

ALEKEN


Renmen TÈT ou

February 03, 2021

Otokritik sou tout fòm; e se youn nan bagay nou fé chak jou pou n pa di souvan. Konnen kew merite rebat kat. Pwononse plis pawòl pozitif, apresyew e aprann konnen w; konsa l'AP pi fasil pou w aksepte konpliman san move lide.