Klara W.'s litteraturpodcast

Klara W.'s litteraturpodcast


1:4 Mirakel Spektakel - Mellemkrigstidens politiske og religiøse brydninger

November 25, 2020

Mirakel Spektakel er en ildevarslende roman om mellemkrigstidens Europa, og om et lille samfund, hvor brutaliteten langsomt vokser. 1930'ernes politiske brydninger udspiller sig mellem personerne i de