davidp

davidp


Literatura modernista (introducció)

March 13, 2020

Introducció a la literatura modernista, explicació de les seves característiques principals.