Plens de l'Ajuntament de la Llagosta

Plens de l'Ajuntament de la Llagosta


Latest Episodes

Ple Extraordinari, 22 de juny de 2023
June 22, 2023

Ple extraortinari i urgent de l'Ajuntament de la Llagosta.

Ple de Constitució Ajuntament de la Llagosta, 17 de juny de 2023
June 17, 2023

Ple de Constitució Ajuntament de la Llagosta, 17 de juny de 2023

Ple Extraordinari, 14 de juny de 2023
June 14, 2023

ORDRE DEL DIA ÚNIC. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI EL DIA 17 DE MAIG DE 2023

Ple extraordinari, 17 de maig de 2023
May 17, 2023

ORDRE DEL DIA 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS CELEBRADES ELS DIES 27 D’ABRIL (AMB CARÀCTER ORDINARI) I 2 DE MAIG (AMB CARÀCTER EXTRAORDINARI) 2. DESPATX I DISPOSICIONS OFICI

Ple ordinari, 27 d'abril de 2023
April 27, 2023

0. PROPOSTA D’INCORPORACIÓ D’UN PUNT DE L’ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA: URBANISME I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA EXPEDIENT 1756/2023. PROPOSTA D’INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE

Ple ordinari (Pressupostos), 30 de març de 2023
March 30, 2023

ORDRE DEL DIA 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA AMB CARÀCTER ORDINARI EL DIA 23 DE FEBRER DE 2023 2. DESPATX I DISPOSICIONS OFICIALS 2.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DEL

Ple ordinari, 23 de febrer de 2023
February 23, 2023

ORDRE DEL DIA 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA AMB CARÀCTER ORDINARI EL DIA 26 DE GENER DE 2023 2. DESPATX I DISPOSICIONS OFICIALS 2.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS DEL

Ple ordinari, 26 de gener de 2023
January 26, 2023

ORDRE DEL DIA 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA AMB CARÀCTER ORDINARI EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2022 2. DESPATX I DISPOSICIONS OFICIALS 2.1. DONAR COMPTE DELS DECRETS

Ple ordinari, 24 de novembre de 2022
November 24, 2022

ORDRE DEL DIA 1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA AMB CARÀCTER ORDINARI EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2022 2. DESPATX I DISPOSICIONS OFICIALS 2.1. DONAR COMPTE DELS DEC

Ple ordinari, 27 d'octubre de 2022
October 27, 2022

ORDRE DEL DIA 1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR CELEBRADA AMB CARÀCTER ORDINARI AMB DATA 20 D’OCTUBRE DE 2022. 2. ALCALDIA 2.1. EXPEDIENT 4600/2022. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI