ពាក់កណ្ដាល ៥០០០ ព្រះវស្សា

ពាក់កណ្ដាល ៥០០០ ព្រះវស្សា


Latest Episodes

មនុស្សគឺចិត្ត ស្គាល់មនុស្សគឺស្គាល់ចិត្ត
March 14, 2021

សំណេរលោកពូ ខឹម វាសនា ថ្ងៃទី09.02.2021 --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/bouck-toy/support

សុខដែលត្រឹមត្រូវនឹងសភាពកម្លាំង
March 04, 2021

សំណេរលោកពូ ខឹម វាសនា ថ្ងៃទី០៦ គុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/bouck-toy/support

ទុក្ខៈ
March 04, 2021

សំណេរលោកពូ ខឹម វាសនា ថ្ងៃទី ០៥ គុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/bouck-toy/support

លោក​ពូ​ពន្យល់​ធម៌​ក្មួយ​ៗ​នៅ​ចំការ​សៀមរាប​ ភាគ​ទី​ ៥
February 26, 2021

ថ្ងៃ​​ទី​ ២០.១០.២០២០ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/bouck-toy/support

អត់​កេីត​ អត់​ស្លាប់​ ,​ ភ្លឺ​ពី​ឥឡូវ​ ភ្លឺ​ទៅ​មុខ​ ភាគ​ទី​ ៤
February 26, 2021

លោក​ពូ​ ខឹម​ វាសនា​ ពន្យល់​ធម៌​ក្មួយ​ៗ​ នៅ​ចំការ​ខេត្ត​សៀមរាប​ ៣១.១០.២០២០ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/bouck-toy/support

ដូច​ម្ដេច​ដែល​ហៅ​ថា​ដឹង​? លោក​ពូ​ពន្យល់​ធម៌​នៅ​ចំការ​សៀមរាប​ ភាគ​ ៣
February 25, 2021

លោក​ពូ​ ខឹម​ វាសនា​ ពន្យល់​ធម៌​ក្មួយ​ៗ​ នៅ​ចំការ​សៀមរាប​ ភាគ​ ទី​២​ ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ តុលា​ ឆ្នាំ​២០២០ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/bouck-toy/support

លោក​ពូ​ពន្យល់​ធម៌​ក្មួយ​ៗ​នៅ​កំពុង​សោម​ ភាគ​ទី​ ២
February 25, 2021

ថ្ងៃ​ទី​ ១៤​ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០២១ --- Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/bouck-toy/support

ចិត្តកតញ្ញូជាធម៌មេហ្វូងនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយ
February 19, 2021

ចិត្តកតញ្ញូជាធម៌មេហ្វូងនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយ សំណេរជាសម្លេង-28-01-2021 .................... ព្រះពុទ្ធប្រាប់យើងថា ចិត្តកតញ្ញូ គឺជាចិត្តមេហ្វូងគេ ដែលនឹងត្រូវនាំមុខគេក្នុងការដឹកនាំកុសលចិត្តនិងបណ្តុះកុសលធម៌ទាំងឡាយទៅអោយចិត្ត។ គិតអោយយល់នៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់អ្នកនូវអត្ថន

ការដឹងកំហុស
February 19, 2021

សំណេរលោកពូ ខឹម វាសនា ថ្ងៃទី 26.01.2021 ការដឹង​កំហុស​ ...............វាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេអំពីអតីតកាលដែលអ្នកបានធ្វើកំហុសនោះ។ សូមអ្នកកុំឈឺចាប់នឹងទង្វើដែលអ្នកបានធ្វើចំពោះខ្ញុំអី ឈប់គិតសៅហ្មងនឹងកំហុសអតីតកាលរបស់អ្នកទៅ ចិត្តខ្ញុំដែលរងរបួសដោយទង្វើអតីតកាលរបស់អ្នក ក