Podcast de Josep M. Carbó

Podcast de Josep M. Carbó


Cada cop tenim més eines per a editar la nostra vida.

November 27, 2019

Cada cop tenim més eines per a editar la nostra vida. Cada cop tenCada cop tenim més eines per a editar la nostra vida. Cada cop tenim més eines per a editar la nostra vida.