Bönernas Bön

Bönernas Bön


15. Sjätte bönen

January 30, 2021

"Utsätt oss inte för prövning"