El so de caminar (ARXIU)

El so de caminar (ARXIU)


Latest Episodes

8/11/18- El so de caminar_ CAMINAR
November 08, 2018

Estic perdut a la foscor del món fins que demano la llum. I llavors apareixes per donar-me-la. Caminar és la manera més simple de ser simple. Satish Kumar. Activista per la Pau. Parlem del Caminar i tot el que envolta l'acció