Projekti SoRi II

Projekti SoRi II


Të moshuarit dhe shëndeti mendor i tyre përgjatë pandemisë COVID 19

July 27, 2021

Projekti Rajonal SoRi II mendon edhe per shendetin mendor te te moshuarve pergjate pandemise se COVID 19. Sa preket shendeti mendor i kesaj kategorie, si duhet te kujdesen ata per shendetin e tyre men