Projekti SoRi II

Projekti SoRi II


Manual për mësuesit, parandalimi dhe kontrolli i mirëqënies psikosociale të nxënësve përgjatë pandemisë COVID 19

July 27, 2021

Nxenesit e grupmoshaveve te ndryshme jane nje nder shtresat me te prekura nga efektet e COVID 19, ndaj mesuesit, si grupet komunikuese me prane tyre, jane ata te cilet kane nevoje te dine me teper per