Projekti SoRi II

Projekti SoRi II


Trajnimi nga NCSS në Vlorë në kuadër të Projektit SoRi II

July 13, 2021

NCSS zhvilloi trainimin e parë në Vlorë me pjesëmarrje të stafit të bashkisë përgjegjëse për shërbimet sociale dhe profesionistë të shërbimeve sociale nga OJF-të lokale. Qellimi i trajnimit eshte rrit