Projekti SoRi II

Projekti SoRi II


- Projekti SoRi II, Rritja e nivelit te mbrojtjes dhe qendrueshmerise se ketyre aspekteve dhe shume te tjereve tek grupet vulnerabel

July 06, 2021

Starton projekti 2, ne kuader te projekti SoRI II qe synon rritjen e nivelit te qendrueshmerise per grupet vulnerabel pergjate pandemise Covid 19. Projekti do te implementohet ne 3 bashki te vendit, E