2019-20 Libroforum

2019-20 Libroforum


Latest Episodes

Libroforum Anfitrión de Plauto
March 16, 2020

Programa realizado, dende as súas casas, polo alumnado de 4º ESO no marco da materia de Latín, coa súa profesora María Oca. Grazas! Porque en tempo de coronavirus este traballo é un gran esforzo!