Zemin Kat

Zemin Kat


Latest Episodes

Batuhan | "Öğrenmeyi öğrendim." | iki
February 28, 2021

Öğrenmeyi öğrenmek, öğrendiklerini paylaşmak ve elini kirletmek üçgeninde var olan bir hikaye.

Zemin Kattan Sesleniyorum !
October 19, 2020

Başarı, başarısızlık, umut, hayal kırıklığı, macera, arayış, vazgeçiş... Hikayeleri benzersiz kılan her şeye minnetle.