Valencià: Llengua i Literatura

Valencià: Llengua i Literatura


Latest Episodes

Els dos camins narratius de Sirera
March 18, 2023

En aquest programa tractem més profundament quina és la importància d'ambdues obres imprescindibles de Rodolf Sirera, per a l'alumnat de 2n de Batxillerat: 'El verí del teatre' i 'L'assassinat del doctor Moraleda'. Es tracta d

Trucs, regles i bases en narrativa
October 24, 2021

Des d'Aristòtil i les sues unitats narratives, fins alguns trucs i estratègies molt utilitzades i útils a l'hora de crear el nostre projecte d'escriptura narrativa. Parlarem del pacte amb el lector, dels diàlegs i molt més per poder anar un poc més enllà

Esquetx radiofònic: 'Així caigué la República"
January 24, 2021

Es tracta de la peça final realitzada pels integrants del curs per a la formació del professorat entorn del món del podcast i l'edició de so amb eines d'usuari. S'ha realitzat a posteriori una videopresentació en dos parts, explicant un poc els trucs o tè

Exposicions orals i novetats
March 18, 2020

Ací repasse les exposicions orals del trimestre i comente novetats de la situació actual en què ens trobem. 18 min.