تک‌خوانی جیرجیرک‌ها

تک‌خوانی جیرجیرک‌ها


مسخ؛قسمت یکم

June 24, 2020

◽️ مسخ ؛اثر فرانتس کافکا؛ قسمت اول▪️ گوینده: محمدحسین طلوعی▪️ تدوین: حسین فیلی▪️ طراح جلد: سینا شکرالهی▪️ موسیقی:Haydn: Cello Concerto in C, H.VIIb, No.1 - 2. Adagio▪️ تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹https://t.me/jirjirakhaa