Madhavi Pawar

Madhavi Pawar


RICH DAD & POOR DAD

November 05, 2020

रिच डॅड पुअर डॅड,या पुस्तकात  रॉबर्ट किओसाकी आणि त्याचे दोन वडील - त्याचे खरे वडील (गरीब वडील) आणि त्याचा सर्वात चांगला मित्र (श्रीमंत वडील) यांचे वडील, या दोघांच्या  आर्थिक मानसिक ते बद्दल सांगितलेले आहे. आज आर्थिक साक्षरता किती महत्तवाची आहे आ