SUBconfinats

SUBconfinats


Latest Episodes

SUBConfinats, la Coronaporra i recordatori de rentar-te les mans despres de fer pipi
March 18, 2020

programa pilot per veure què som capaços de dir per internet, deixem ben clar que l'objectiu final és que ens fotin una querella, però no sense abans guanyar-nos-la, repartim barbaritats a tort i a dret