Legalt

Legalt


Episode 40 - Klinge og den grønne grundlov

December 20, 2023

Legalt runder året af med et blik på forfatningsret sammen med en nyudnævnt lektor på Københavns Universitet, nemlig Sune Klinge.


Det bliver til en snak om interessen for jura, for forfatningsret og ikke mindst et af tidens helt store temaer, nemlig grøn omstilling, og ikke mindst potentialerne ved at skabe grøn forandring gennem grøn forfatningsret.