Legalt

Legalt


Episode 36 - Ehlers, Donbæk og erstatningerne

October 24, 2023

Leif Hove-Donbæk og Andreas Ehlers er nogle af KU's mest markante forsikrings - og erstatningsretseksperter og de besøger studiet for gøre lytterne lidt klogere på, hvad det egentlig er for en størrelse, og hvorfor det overhovedet er en spændende juridisk disciplin.


Vi kommer lidt tættere på Leifs noget atypiske vej ind i juraen, der blandt andet tæller en broget ungdom og nogle år som butikschef i Netto på Vestegnen, inden han fandt sig til rette i juraen.


Og så vender de to gæster udfordringerne med at gøre dele af jurastudiet spændende - for hvad gør man egentlig, når man står overfor et tredje semester fuld af tings- og kreditorret og andre tunge emner?