V RADIO by Huong Nguyen

V RADIO by Huong Nguyen


Latest Episodes

P7 [HẾT] - BỐN THỎA ƯỚC - GIẤC MƠ MỚI
March 29, 2024

P7 [HẾT] - BỐN THỎA ƯỚC - GIẤC MƠ MỚI "Bốn thỏa ước, bí quyết sống tự do, bình an, hạnh phúc giữa thế giới bất định" của Don Miguel Ruiz và Janet Mills là một cuốn sách hay. Triết lý của cuốn sách là cho ta 4 bài học của người Toltec, những con người thôn

P6 - BỐN THỎA ƯỚC - HÀNH TRÌNH TỰ DO CỦA NGƯỜI TOLTEC
March 28, 2024

P6 - BN THA C - HNH TRNH T DO CA NGI TOLTEC"Bn tha c, b quyt sng t do, bnh an, hnh phc gia th gii bt nh" ca Don Miguel Ruiz v Janet Mills l mt cun sch hay. Trit l ca cun sch l cho ta 4 bi hc ca ngi Toltec, nhn

P5 - BỐN THỎA ƯỚC - THỎA ƯỚC THỨ TƯ - LUÔN CỐ GẮNG HẾT SỨC
March 23, 2024

P5 BN THA C - THA C TH T - LUN C GNG HT SC"Bn tha c, b quyt sng t do, bnh an, hnh phc gia th gii bt nh" ca Don Miguel Ruiz v Janet Mills l mt cun sch hay. Trit l ca cun sch l cho ta 4 bi hc ca ngi Toltec, n

P4 - BỐN THỎA ƯỚC - THỎA ƯỚC THỨ BA ĐỪNG BAO GIỜ ĐƯA RA GIẢ ĐỊNH
March 21, 2024

P4 - BN THA C - THA C TH BA NG BAO GI A RA GI NH"Bn tha c, b quyt sng t do, bnh an, hnh phc gia th gii bt nh" ca Don Miguel Ruiz v Janet Mills l mt cun sch hay. Trit l ca cun sch l cho ta 4 bi hc ca ngi T

P3 - BỐN THỎA ƯỚC - THỎA ƯỚC THỨ HAI: KHÔNG CHO PHÉP BẢN THÂN BỊ ẢNH HƯỞNG
March 18, 2024

P3 - BN THA C - THA C TH HAI: KHNG CHO PHP BN THN B NH HNG"Bn tha c, b quyt sng t do, bnh an, hnh phc gia th gii bt nh" ca Don Miguel Ruiz v Janet Mills l mt cun sch hay. Trit l ca cun sch l cho ta 4 bi hc c

P2 - BỐN THỎA ƯỚC - THỎA ƯỚC THỨ NHẤT: SỬ DỤNG NGÔN TỪ TÍCH CỰC
March 16, 2024

P2 - BN THA C. THA C TH NHT: S DNG NGN T TCH CC"Bn tha c, b quyt sng t do, bnh an, hnh phc gia th gii bt nh" ca Don Miguel Ruiz v Janet Mills l mt cun sch hay. Trit l ca cun sch l cho ta 4 bi hc ca ngi Tol

P1 - BỐN THỎA ƯỚC - BÍ QUYẾT SỐNG TỰ DO, BÌNH AN, HẠNH PHÚC.
March 16, 2024

P1 - BN THA C - B QUYT SNG T DO, BNH AN, HNH PHC. "Bn tha c, b quyt sng t do, bnh an, hnh phc gia th gii bt nh" ca Don Miguel Ruiz v Janet Mills l mt cun sch hay. Trit l ca cun sch l cho ta 4 bi hc ca ngi Tolt

P31 - SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Suy tưởng trí tuệ giúp bồi dưỡng tâm trí lành mạnh
March 01, 2024

P31 - SC MNH CA TNH TM - Suy tng tr tu gip bi dng tm tr lnh mnh

P30 - SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Tập trung suy tưởng để tâm thái bình tĩnh trở lại
March 01, 2024

P30 - SC MNH CA TNH TM - Tp trung suy tng tm thi bnh tnh tr li

P29 - SỨC MẠNH CỦA TĨNH TÂM - Suy tưởng sắc màu loại bỏ lo lắng buồn tẻ
March 01, 2024

P29 - SC MNH CA TNH TM - Suy tng sc mu loi b lo lng bun t