Da's Log

Da's Log


Latest Episodes

English muttering
October 04, 2020

บ่นๆเปนภาษาอังกฤษ

Nerdy me
June 23, 2020

ประสบการณ์ของเราเกี่ยวกะเรื่องเรียนๆสอบๆค่า

สัมภาษณ์ สัมภาษณ์
June 23, 2020

คุยกะพี่ๆเรื่องแนวคิดและการใช้ชีวิตค่ะ

ไลฟ์สไตล์ podcast
June 23, 2020

slice of life