Huldrapodden

Huldrapodden


Episode 4: Jeg fant opp, jeg fant opp – arbeidstakeroppfinnelser og Ferrari

November 06, 2020

Kaja, Julius og Torger snakker om Hyesteretts dom i den skalte forskersaken og mer generelt om arbeidstakeroppfinnelser. Ellers snakker vi blant annet om Santa Cruz, Ferrari og lange patentdommer. O