Szybszy niż wiatr

Szybszy niż wiatr


Latest Episodes

Szybszy niż wiatr, część 4, audiobook dla dzieci
June 26, 2020

Mama kupiła Stasiowi zwierzątko. Nareszcie! Królik zamieszkał w pokoju Stasia, dostał swoją klatkę, imię i czułą opiekę chłopca. Staś bardzo chciałby pobawić się z nowym przyjacielem, jednak ten nie okazuje zainteresowania. Prawie cały czas śpi i niewiele

Szybszy niż wiatr, część 3, audiobook dla dzieci
June 25, 2020

Mama kupiła Stasiowi zwierzątko. Nareszcie! Królik zamieszkał w pokoju Stasia, dostał swoją klatkę, imię i czułą opiekę chłopca. Staś bardzo chciałby pobawić się z nowym przyjacielem, jednak ten nie okazuje zainteresowania. Prawie cały czas śpi i niewiele

Szybszy niż wiatr, część 2, audiobook dla dzieci
June 24, 2020

Mama kupiła Stasiowi zwierzątko. Nareszcie! Królik zamieszkał w pokoju Stasia, dostał swoją klatkę, imię i czułą opiekę chłopca. Staś bardzo chciałby pobawić się z nowym przyjacielem, jednak ten nie okazuje zainteresowania. Prawie cały czas śpi i niewiele

Szybszy niż wiatr, część 1, audiobook dla dzieci
June 23, 2020

Mama kupia Stasiowi zwierztko. Nareszcie! Krlik zamieszka w pokoju Stasia, dosta swoj klatk, imi i czu opiek chopca. Sta bardzo chciaby pobawi si z nowym przyjacielem, jednak ten nie okazuje zainteresowania. Prawie cay czas pi i niewiele