Komplexit

Komplexit


Avsnitt #3 – Urvalsmetoder, bias och våra känslor inför ordet evidensbaserat

September 03, 2020

I detta avsnitt gräver vi djupare i diskussionsämnen såsom: Hur vi ser på observationer, hur vi bemöter dem på ett objektivt vis.Fredrik förklarar varför han har stora problem med ordet ‘evidensbas