Alpharetta Adventist Church

Alpharetta Adventist Church


Latest Episodes

When Jesus Stands in Line
February 07, 2021

Pastor Luke Steen February 6, 2021

Reconciled for What?
February 03, 2021

Pastor Luke Steen // January 30, 2021

Grover Alford // Jan 16, 2021
January 30, 2021

Locked In

Gary Gardner // Jan 23, 2021
January 30, 2021

Gary Gardner // Jan 23, 2021 by

Jan 02, 2021 Sermon
January 02, 2021

Pastor Luke Steen

Rivers in the Wilderness, Pt 7
December 27, 2020

Pastor Luke Steen Dec 26, 2020

Christmas in the Wilderness
December 20, 2020

Pastor Luke Steen 12/19/20 (Rivers in the Wilder…

Gary Gardner: Expectation or Experience
December 06, 2020

Dec 05, 2020

Rivers in the Wilderness, Pt 5
November 29, 2020

Pastor Luke Steen Nov 28, 2020

Rivers in the Wilderness, Pt 4
November 22, 2020

November 21, 2020 // Pastor Luke Steen