naPOTki

naPOTki


Latest Episodes

"Za ohranjanje starih obrti potrebujemo prizadevne posameznike s čutom za dediščino"
April 14, 2024

V uvodni epizodi 16. sezone naših naPOTkov, v kateri predstavljamo stare obrti in rokodelce, smo na Dolenjskem podrobneje spoznavali tradicijo mlinarstva, tokrat pa se je Jure Čepin odpravil v Postojno, kjer ima "dolgo brado" še ena tradicionalna obrt, in

Mlin Košak in 9 generacij mlinarjev
April 07, 2024

Poznate tisti pregovor, da se samo v mlinu neka stvar dvakrat pove? Njegov izvor je gotovo povezan s hrupom, ki ga boste sliali tudi v reportai, ki sledi. Ampak tokrat upravieno. V novi 16. sezoni naPOTkov bomo predstavljali rokodelce in stare obrti. T

Kraljestvo rjavega medveda
March 31, 2024

V nadaljevanju bomo vstopili v svet skrivnostnih koevskih gozdov, kjer narava e vedno kae svoj prvinski obraz. To je prostor z najvejo gostoto rjavih medvedov in najvejim tevilom pragozdnih ostankov v Evropi. Od aprila do oktobra lahko obiskovalec p

Spanje na seniku
March 24, 2024

Danes se odpeljemo na tajersko, natanneje v Cgetince. Dananje doivetje na domaiji Firbas zajema spanje na seniku. Vonj po domaih jedeh, hranjenje domaih ivali, pobiranje jajc in vonja s traktorjem. Vse to je na domaiji Firbas priakalo Lano Fur

S kajakom po podzemlju Pece
March 17, 2024

Kar 700 metrov pod povrje zemlje se odpravljamo. Napotki nas odpeljejo v podzemlje Pece, v rove in odkope nekdanjega Rudnika svinca in cinka Meica. Rudnik je z odkopavanji prenehal leta 1994, leta 1997 je sprejel prve obiskovalce, od leta 2015 pa se lah

Sedem veličastnih - navdihujoče zgodbe gradov Posavja
March 10, 2024

Nikjer v Sloveniji ne boste na tako majhnem obmoju nali toliko gradov, kot jih ima Posavje, zato temu pogosto reemo tudi 'slovenska deela gradov'. In tja se odpravljamo s tokratnimi naPOTki, saj je eno od edinstvenih doivetij Slovenije tudi celodnevn

Skrivnosti potopljenih vasi v Šaleški dolini
March 03, 2024

To bo zgodba rudarjev, ki so se jim, zaradi tekih vozikov krivili hrbti globoko pod povrjem aleke doline. Zgodba vaanov, ki so izgubili svoje domove, ker jim je rudnik dobesedno spodjedel tla pod nogami. In zgodba o premiljenem turizmu, ki dragoce

Plečnikova Ljubljana na Unescovem seznamu svetovne kulturne in naravne dediščine
February 25, 2024

Le sedem arhitektov je s svojimi deli vpisanih na UNESCOV seznam kulturne in naravne dediine, na enega pa smo Slovenci e posebej ponosni. Govorimo o arhitektu Joetu Pleniku, ki je pustil viden peat v ve mestih po Sloveniji ter tudi ire po Evropi,

Janko Kodila: »V eni uri skozi štiri letne čase in še postanek v nebesih.«
February 18, 2024

NaPOTki v aktualni sezoni odkrivajo svet izvirnih doivetij po izboru Slovenske turistine organizacije. Kdor je vsaj enkrat obiskal Prekmurje, ve, da se od tam ne more vrniti laen. Gostoljubnost Prekmurcev tega preprosto ne dopusti. Zdaj e veste na ka

Andrej Begovič: ''Ko pri nas Zveni po praznikih, ne manjka plesa, petja in dobre hrane.''
February 11, 2024

V dananjih Napotkih se bomo odpravili v Sodarjevo domaijo, ki se nahaja sredi idiline alpske vasice Bodee in je od turistinega bisera Bleda oddaljena le nekaj minut. V ve kot 500 let stari hii na doivetju z naslovom Zveni po praznikih ustvarjalci