Sao Biển USA

Sao Biển USA


#1: Giới thiệu về Costco Wholesale

June 09, 2020

Tập 1 này Sao Biển nói về tổng quan Costco trong series 3 tập của Costco. Mọi chi tiết các bạn có thể truy cập vào trang chủ của Costco www.costco.com.