Viten og snakkis - en forskningspodkast

Viten og snakkis - en forskningspodkast


Del 3: Forskning på bærekraftig mat

December 14, 2022

Hvordan kan vi knytte matprodusenter og forbrukere tettere sammen?


15. november hadde «Strength2Food» prosjektet et seminar hvor utfordringer og løsninger i det norske matsystemet ble diskutert.


Prosjektet Strength2Food er et 5-årig forskningsprosjekt som skulle se nærmere på betydningen av EUs kvalitetspolitikk og offentlig sektors innkjøpspolitikk i forhold til lokal produksjon og forbruk av mat.


Målet er å styrke lokal økonomisk utvikling, og spesielt landbruket og fiskeriene, samt hvordan nye perspektiver og etableringen av nye kvalitetsmarkeder kan fremme utvikling av lokale næringskjeder.


I denne episoden får du høre diskusjon og innlegg fra konferansen.


God lytt!


Les med om prosjektet her.