Nadja Skazlić

Nadja Skazlić


Zatražiti, dozvoliti i primiti

May 25, 2022

Promatram ovih dana izvanrednu mladu ženu koja po cijeli dan radi na ostvarenju svojih snova, hrabro gura dalje, ali ne želi pomoć. Ni primiti, a kamo li tražiti. Naravno da sam prepoznala sebe iz kasnih dvadesetih. Sad mi je žao. Stvarno nije potrebno tako se mučiti. Realnost vremena je ...


Više u podcastu.


www.nadja.hr