Gnukkehjørnet

Gnukkehjørnet


#096 - Forskjellige type coatinger

April 20, 2021

Rødgaupe, Bobcat, Basecoating, Topcoating, Topup, vanlig coating... Ja, som tittelen sier er det litt om forskjellige typer coatinger som står på agendaen i dag! Og katter. Store katter.