ChannelB پادکست فارسی

ChannelB پادکست فارسی


اپیزود سی - کابینه سایه ولادیمیر پوتین

October 22, 2017

در اپیزود سی‌ام پادکست ChannelB برای اولین بار به روسیه می‌رویم و ماجرای پروژه‌ی ساخت پل عظیمی را می‌شنویم که قرار است روسیه را به شبه جزیره کریمه وصل کند. در لایه‌ی زیری روایت این پروژه‌ی ساختمانی از این می‌شنویم که روسیه‌ی امروز به دست چه کسانی اداره می‌شود، فرق الیگارشی جدید با الیگارشی قدیمی‌ چیست و چرا بعضی از دوستان نوجوانی رئیس جمهور چهره‌های مهم سیاسی و مالی امروز کشور شده‌اند.


گزارش منبع:


Putin’s Shadow Cabinet and the Bridge to Crimea نوشته Joshua Yaffa


 


موزیک‌های این اپیزود: ترانه‌های


The little bell of the troika


Along the River Kazanka


Along the peter's street


Im tiefen kellerI


از موسیقی سنتی روسیه با اجرای Ivan Rebroff


 


لینکها


۱. سایت کاوه‌نگار


۲. سایت پروازهاب


۳. بات تلگرام پرواز هاب


با تشکر از فاطمه فخاریان