English Lane Podcast

English Lane Podcast


Latest Episodes

Engleski za početnike: U kupovini
December 07, 2022

U kupovini na engleskom biće ti potrebni ovi izrazi i rečenice da se sporazumeš. Nauči kako da ih upotrebiš. - Preslušaj ovu epizodu sa izrazima i rečenicama koje koristiš u kupovini. - Ukoliko želiš

4 Načina da budeš sigurna da napreduješ kada učiš engleski
November 30, 2022

Ova etiri pokazatelja e ti pomoi da sazna da li napreduje kada ui engleski jezik. - Presluaj ovu epizodu i saznaj da li napreduje kada ui engleski jezik. - Ukoliko eli da ui engleski u

Izrazi sa glagolima do/make
November 23, 2022

Naui preko 30 izraza sa glagolima do i make, ta ovi izrazi sa glagolima znae i kako da ih prilagodi u reenicama. - Presluaj ovu epizodu i naui izraze. - Ukoliko eli da ui engleski u English

Poslovni engleski: 20 frazalnih glagola za poslovnu komunikaciju
November 16, 2022

Naui 20 frazalnih glagola za poslovnu komunikaciju i kako da upotrebi ove glagole u poslovnom engleskom. - Presluaj ovu epizodu i naui frazalne glagole. - Ukoliko eli da ui engleski u English

Koja je razlika: See, look, watch
November 09, 2022

Saznaj koje su razlike izmeu glagola see, look, watch i u kojim izrazima se koriste ovi glagoli. - Presluaj ovu epizodu i naui razlike izmeu glagola see, look, watch. - Ukoliko eli da ui engle

Kako da razlikuješ nulti i prvi tip uslovnih rečenica
November 02, 2022

Naui kako se gradi nulti i prvi tip uslovnih reenica. ue i primere uslovnih reenica sa glagolima i kako se one koriste. - Presluaj ovu epizodu i naui kako da razlikuje nulti i prvi put uslovn

Kako da učiš nepravilne glagole u engleskom
October 26, 2022

Naui kako da ui nepravilne glagole u engleskom i koje oblike nepravilnih glagola mora da naui. - Presluaj ovu epizodu i saznaj kako da ui nepravilne glagole. - Ukoliko eli da ui engleski

Zašto moraš imati rokove kada učiš engleski
October 19, 2022

Saznaj kako ti rokovi kada ui engleski jezik pomau da ui efikasnije i bolje, i uvek ima motivaciju da ui engleski. - Presluaj ovu epizodu sa savetima za uenje. - Ukoliko eli da ui engles

30 Reči na engleskom: U kancelariji
October 12, 2022

U ovoj lekciji, nauie rei za pojmove u kancelariji. Uvebaj izgovor i znaenje ovih rei koje moe upotrebiti u konverzaciji. - Presluaj ovu epizodu i uvebaj rei. - Ukoliko eli da ui engle

Engleski za početnike: Kako da pričaš o vremenu
October 05, 2022

Presluaj ovu lekciju i naui korisne izraze da pria o vremenu na engleskom jeziku uz primere reenica za konverzaciju. - Presluaj ovu epizodu sa reima i izrazima o vremenu. - Ukoliko eli da ui