English Lane Podcast

English Lane Podcast


Latest Episodes

119 – Pravilo za neodređeni član u engleskom
May 03, 2023

Naui pravilo za neodreeni lan koje e ti biti vano da moe da upotrebi ovu re u engleskom. - Presluaj ovu epizodu i naui pravilo za neodreeni lan. - Ukoliko eli da ui engleski u English

118 – 30 Reči na engleskom: Hrana i piće
April 26, 2023

Naui 30 rei na engleskom (hrana i pie) i kako da upotrebi ove rei na engleskom uz druge izraze, lanove, i ostale rei. - Presluaj ovu epizodu i naui 30 rei na engleskom za hranu i pie. - Uko

5 stvari koje će ti omogućiti znanje engleskog
April 12, 2023

Znanje engleskog e ti omoguiti puno toga, i ovo ti moe biti motivacija da nastavi ili krene sa uenjem. Presluaj savete o tome ta e ti sve omoguiti znanje engleskog. - Presluaj ovu epizodu i

Some u upitnim rečenicama
April 05, 2023

Some u upitnim reenicama se moe upotrebiti u posebnoj situaciji, a u ovoj lekciji nauie koja je to situacija zajedno sa primerima reenica. - Presluaj ovu epizodu i naui kako da koristi some u

3 formule za rečenice na engleskom
March 29, 2023

Naui 3 formule za reenice na engleskom da uvek zna koji red rei da upotrebi na engleskom. - Presluaj ovu epizodu i naui 3 formule za reenice na engleskom. - Ukoliko eli da ui engleski u En

Važna pravila za članove u engleskom
March 22, 2023

U ovoj lekciji, nauie da li da upotrebi odreeni lan (the) ispred rei u mnoini. Ovo pravilo e ti pomoi da bolje razume lanove u engleskom. - Presluaj ovu epizodu i naui vano pravilo za

3 načina da budeš ljubazna na engleskom
March 15, 2023

U ovoj lekciji, nauie kako da bude ljubazna na engleskom uz tri naina. - Presluaj ovu epizodu i naui kako da bude ljubazna na engleskom. - Ukoliko eli da ui engleski u English Lane koli s

Koja je razlika između teach i learn
March 08, 2023

Naui koja je razlika izmeu rei teach i learn, i kako da ih upotrebi u frazama na engleskom. - Presluaj ovu epizodu i naui kako se razlikuju ove rei. - Ukoliko eli da ui engleski u English L

Kako da učiš engleski kada si umorna?
March 01, 2023

Ovi saveti e ti pomoi da ui engleski kada si umorna i bude motivisana da nastavi sa uenjem engleskog. - Presluaj ovu epizodu sa savetima za uenje engleskog. - Ukoliko eli da ui engleski u

Učenje engleskog u pet minuta dnevno
February 22, 2023

Uenje engleskog u pet minuta dnevno je koncept koji moe primeniti kada nema dovoljno vremena uz ove vebe za uenje. - Presluaj ovu epizodu i saznaj kako da veba engleski u 5 minuta dnevno. - U