Nghe Thánh Ca

Nghe Thánh Ca


Latest Episodes

Con dâng lên Mẹ - Phi Nguyễn và Kim Cúc
August 10, 2022

Con dâng lên Mẹ được sáng tác bởi An Lệ Thanh và được Phi Nguyễn cùng Kim Cúc thể hiện. Nghethanhca.com giới thiệu bản Con dâng lên Mẹ Pdf, mp3 và Lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE NHẠC Lời bà

Đáp ca Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời - Ca đoàn Thiên Thanh
August 10, 2022

Đáp ca Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời được sáng tác bởi Hải Ánh và được Ca đoàn Thiên Thanh thể hiện. Nghethanhca.com giới thiệu bản Đáp ca Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời Pdf, mp3 và Lyrics. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE

Allêluia Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời
August 10, 2022

Allêluia Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời được sáng tác bởi Hải Ánh và được Ca đoàn Thiên Thanh thể hiện. Nghethanhca.com giới thiệu bản Allêluia Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời Pdf, mp3 và Lyrics. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mừng Mẹ lên trời - Kim Thư
August 09, 2022

Bài hát Mừng Mẹ lên trời được sáng tác bởi Nguyên Dũng, được thể hiện bởi Kim Thư. Nghethanhca.com giới thiệu ca khúc Mừng Mẹ lên trời PDF, mp3, lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE NHẠC Lời bài

Mẹ lên trời - Kim Long
August 09, 2022

Bài hát Mẹ lên trời - Kim Long được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, được thể hiện bởi Ca đoàn Sao Mai. Nghethanhca.com giới thiệu ca khúc Mẹ lên trời - Kim Long PDF, mp3, lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mẹ lên trời - Khắc Dũng và Uyên Di
August 09, 2022

Bài hát Mẹ lên trời được sáng tác bởi Trùng Dương, được thể hiện bởi Khắc Dũng và Uyên Di. Nghethanhca.com giới thiệu ca khúc Mẹ lên trời PDF, mp3, lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE NHẠC Lời b

Hân hoan mừng Mẹ lên trời - Hoàng Thy
August 09, 2022

Bài hát Hân hoan mừng Mẹ lên trời được Hồng Bích sáng tác nhạc dựa trên ý thơ của Ngô Liên Phương, được thể hiện bởi Hoàng Thy. Nghethanhca.com giới thiệu ca khúc Hân hoan mừng Mẹ lên trời PDF, mp3, lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.a

Cùng Mẹ lên đường - Diệu Hiền và Nhóm Hoa Giấy
August 09, 2022

Bài hát Cùng Mẹ lên đường được sáng tác bởi Sr. Trầm Hương, FMSR, được thể hiện bởi Diệu Hiền và Nhóm Hoa Giấy. Nghethanhca.com giới thiệu ca khúc Cùng Mẹ lên đường PDF, mp3, lyrícs lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({

Ca mừng Mẹ lên trời - Lê Anh
August 09, 2022

Bài hát Ca mừng Mẹ lên trời được sáng tác bởi Sr. Thiên Uyên, được thể hiện bởi Lê Anh. Nghethanhca.com giới thiệu ca khúc Ca mừng Mẹ lên trời PDF, mp3, lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE NHẠC

Đức Mẹ lên trời - Tôp ca Trùng Dương
August 08, 2022

Bài hát Đức Mẹ lên trời được sáng tác bởi Xuân Thu được thể hiện bởi Tốp ca Trùng Dương Studio. Nghethanhca.com giới thiệu ca khúc Đức Mẹ lên trời PDF, mp3, lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE NHẠC