Nghe Thánh Ca

Nghe Thánh Ca


Latest Episodes

Thánh Têrêsa Hài Đồng - Mai Hậu
September 28, 2022

Thánh Têrêsa Hài Đồng được sáng tác bởi Linh mục Mai Thiện, Mai Hậu thể hiện. Nghe ca khúc, tải PDF, mp3, lyrics - lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Menu điều hướng nội dung Nghe và tải MP3 Lời bài hát Xem và

Tình khúc Mân Côi
September 26, 2022

Tình khúc Mân Côi được sáng tác bởi Linh mục Phương Anh, Cẩm Vân thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Menu điều hướng nội dung Nghe và tải MP3 Lời b

Tràng Hoa Mân Côi
September 26, 2022

Tràng hoa Mân Côi được sáng tác bởi Phạm Xuân Chiến, Linh mục JB. Nguyễn Sang thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Menu điều hướng nội dung Nghe và

Lời kinh Mân Côi - Đông Đào
September 26, 2022

Lời kinh Mân Côi được sáng tác bởi Linh mục Thái Nguyên, Đông Đào thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Menu điều hướng nội dung Nghe và tải MP3 Lời

Hoa Mân Côi
September 26, 2022

Hoa Mân Côi được sáng tác bởi Linh mục Kim Long, Linh mục JB. Nguyễn Sang thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Menu điều hướng nội dung Nghe và tải

Nữ vương Mân Côi
September 26, 2022

Nữ Vương Mân Côi được sáng tác bởi Hải Linh, Linh mục JB. Nguyễn Sang thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Menu điều hướng nội dung Nghe và tải MP3

Bài ca tôn vinh - Thanh Hoài
September 25, 2022

Bài ca tôn vinh được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Hoài thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Menu điều hướng nội dung Nghe và tải MP3 Lời bà

Thiên Thần truyền tin - Thanh Tâm và Quang Thọ
September 25, 2022

Thiên Thần Truyền Tin được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Tâm và Quang Thọ thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Menu điều hướng nội dung Nghe

Magnificat - Linh mục Bùi Ninh
September 25, 2022

Magnificat - Bùi Ninh được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Hoài thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Menu điều hướng nội dung Nghe và tải MP3

Chuỗi Mân Côi
September 25, 2022

Chuỗi Mân Côi được sáng tác bởi Linh mục Bùi Ninh, Thanh Tâm thể hiện. Nghe nhạc cùng nghethanhca.com. Tải Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Menu điều hướng nội dung Nghe và tải MP3 Lời bài h