Nghe Thánh Ca

Nghe Thánh Ca


Latest Episodes

Bài hát Bước Ngàn Hoa - Gia Ân
July 04, 2022

Ca khúc Bước Ngàn Hoa được sáng tác bởi Trần Đại Phước và được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com xin đính kèm Pdf, Mp3, Lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE NHẠC Lời bài hát Xem và tải PDF Dow

Bài hát Phó Thác - Gia Ân - Kiều Linh
July 04, 2022

Ca khúc Phó Thác được sáng tác bởi Kiều Linh và được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com xin đính kèm pdf, mp3 cùng lyrics lời bài hát. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE NHẠC Lời bài hát Xem và tải PDF Download

Bài hát Yêu trong tình Chúa - Gia Ân, Diệu Hiền
July 03, 2022

Ca khúc Yêu Trong Tình Chúa được thể hiện bởi Gia Ân và Diệu Hiền, được sáng tác bởi Hồng Trần và Phạm Đình Hoài. Nghethanhca.com xin giới thiệu ca khúc Yêu Trong Tình Chúa cùng Pdf, lời bài hát Lyrics và Mp3. (adsbygoogle = window.adsbygoogl

Ôi Bao La Tình Chúa - Ca đoàn Thiên Thanh - Nguyễn Văn Hiển
July 01, 2022

Ca khúc Ôi Bao La Tình Chúa được sáng tác bởi Nguyễn Văn Hiển, được thể hiện bởi Ca đoàn Thiên Thanh. Nghethanhca.com xin giới thiệu ca khúc Ôi Bao La Tình Chúa gồm Pdf, Mp3 và Lyrics. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NG

Thánh Inhaxiô Loyola - Linh mục Giuse BCD
July 01, 2022

Ca khúc Thánh Inhaxiô Loyola được sáng tác bởi Linh mục Giuse BCD, được thể hiện bởi nhiều ca sĩ. Nghethanhca.com xin giới thiệu ca khúc Thánh Inhaxiô Loyola gồm Pdf, Mp3 và Lyrics. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE

Máu chứng niềm tin - Trung Hiếu - St. Thái Nguyên
July 01, 2022

Ca khúc Máu Chứng Niềm Tin được sáng tác bởi Linh mục Thái Nguyên và được thể hiện bởi Trung Hiếu. Nghethanhca.com giới thiệu ca khúc Máu Chứng Niềm Tin pdf, mp3 và lyrics. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE NHẠC

Thánh Inhaxiô - Tường Lý - St. Phạm Hùng Liên
July 01, 2022

Ca khúc Thánh Inhaxiô được sáng tác bởi Linh mục Phạm Liên Hùng, được thể hiện bởi Tường Lý. Nghethanhca.com xin giới thiệu ca khúc Thánh Inhaxiô Pdf, mp3 và lyrics. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE NHẠC Lời bài

Giòng đời ngược xuôi - Trung Đông - Linh mục Duy Thiên
July 01, 2022

Ca khúc Giòng Đời Ngược Xuôi được sáng tác bởi Linh mục Duy Thiên, được thể hiện bởi Trung Đông. Nghethanhca.com xin giới thiệu ca khúc Giòng Đời Ngược Xuôi gồm Pdf, Mp3 và Lyrics. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE N

Dòng Sông Tình Ái - Gia Ân - St. Kim Ngân
June 30, 2022

Ca khúc Dòng Sông Tình Ái được sáng tác bởi Kim Ngân, được thể hiện bởi Gia Ân. Nghethanhca.com xin giới thiệu ca khúc Dòng Sông Tình Ái gồm Pdf, Mp3 và Lyrics. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE NHẠC Lời bài hát

Ca vang tình yêu Chúa - Gia Ân - St. Đinh Minh Hoàng
June 30, 2022

Ca khúc Ca vang tình yêu Chúa được thể hiện bởi Gia Ân và được sáng tác bởi Đinh Minh Hoàng. Nghethanhca.com xin giới thiệu ca khúc Ca vang tình yêu Chúa pdf, mp3 và lyrics. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); NGHE NHẠC