VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Thứ Tư Tuần Lễ Thánh (VPNS)

April 07, 2020

Tựa Đề: Thứ Tư Tuần Lễ Thánh; Kinh Thánh: Mác 14:1-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh, Lễ Phục Sinh