VietChristian Podcast

VietChristian Podcast


Các Ngươi Hãy Ở Đây Tỉnh Thức Với Ta (Mục Sư Đỗ Đình Song)

April 06, 2020

Tựa Đề: Các Ngươi Hãy Ở Đây Tỉnh Thức Với Ta; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:36-50; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a