Puttonen & Vilkkumaa

Puttonen & Vilkkumaa


Miten politiikassa ja yrityksissä varmistetaan, että päätöksenteossa keskitytään oikeisiin asioihin?

October 02, 2020

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi on jo osa lainsäädäntöprosessia Suomessa, mutta pitäisikö myös huolellinen jälkiarviointi saada osaksi prosessia?

Eeva Vilkkumaan kanssa vaikutusarvioinnin mahdollisuuksia ja haasteita pohtivat apulaisprofessori Matti Sarvimäki Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen laitokselta sekä Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Vaikuttavuuden arviointi on luotettavinta silloin, kun käytettävissä on aidosti vertailukelpoinen verrokkiryhmä. Mutta miten satunnaistaminen toteutetaan eettisesti kestävällä tavalla?

Tästä podcastista on olemassa saavutettava tekstiversio tämän linkin takana:
https://www.aalto.fi/sites/g/files/flghsv161/files/2020-10/Puttonen%20%26%20Vilkkumaa%2C%20jakso%2016%20PDF-A2b.pdf