Näkökulmia mesokosmoksesta

Näkökulmia mesokosmoksesta


Episodi 8: Tiedon luonnetesti 4/5

April 02, 2019

Tämä on neljäs osa viisiosaisesta esseejulkaisusta. Käsittelen esseessäni tietoa tavalla, joka on erottamaton subjektista eli minusta kokemusteni ja havaintojeni muistelijana ja tulkitsijana. Pyrkimyksenäni on esitellä henkilökohtainen tieto-oppini niin,