Näkökulmia mesokosmoksesta

Näkökulmia mesokosmoksesta


Episodi 6: Tiedon luonnetesti 2/5

March 04, 2019

Tämä on toinen osa viisiosaisesta esseejulkaisusta. Käsittelen esseessäni tietoa tavalla, joka on erottamaton subjektista eli minusta kokemusteni ja havaintojeni muistelijana ja tulkitsijana. Pyrkimyksenäni on esitellä henkilökohtainen tieto-oppini niin,