Live-Planet.info

Live-Planet.info


Strach

May 01, 2020

https://cloudmediax.live-planet.info/2020/05/01-Strach.mp3
Strach
Komentarz  Kaal'ela, który podoba mi się i który chcę użyć jako początek.

"Strach sprawia że możesz latać"

Czym jest strach? Jest przeciwieństwem miłości. Miłość to uczynienie czegoś częścią siebie. Strach odpycha, jest przeciwieństwem. To jest to, co nie jest  pożądane. Jednak... Zawsze traktuje się strach jako coś złego. Każdy robi wszystko, aby uniknąć strachu. Uniknąć poczucia lęku. Uniknąć go za wszelką cenę. Możliwe że nie ma nic od czego żywe istoty uciekały by bardziej niż od strachu. Dlaczego? Ponieważ to podstawowy mechanizm obronny do przetrwania EGO.
Ego jako idea lub koncepcja podtrzymująca to kim jesteśmy. Najczęściej związana z jednym wcieleniem.  Jako identyfikacja, tożsamość ciała i wszystkiego, co z nim związane oraz tego, co rozumiemy, przez bycie sobą. Świadomość, JA, wręcz przeciwnie, jest całkowicie transcendencyjną tożsamością, wynikającą z tego, co jest rezultatem naszych wszystkich wcieleń, wszystko zawarte i włączone w silną, niezniszczalną, kosmiczną koncepcję tego, kim jesteśmy. Ego jest bardziej ograniczone do koncepcji, którą podtrzymujemy będąc w ciele w jednym danym wcieleniu. JA, jest bardziej rozszerzone, wykracza poza wszystko. Jednak atakują Ego, szczególnie w społecznościach duchowych..
Strach musi zostać "z integrowany". Ego musi zostać "z integrowane". Nie można uciec od Ego, ani od strachu. Ale żadne z nich nie jest "złe". Zasada kontrastu tego wszechświata sprawia, że nie możecie czegoś wiedzieć, jeśli nie znacie czegoś przeciwnego.
A więc strach jest narzędziem, który pomaga nam poznać siebie. Bez strachu nie można wiedzieć, czym jest miłość. Strach i miłość są przeciwieństwem dlatego są połączone....  Nierozłączne. Kiedy doświadczamy strachu...   doceniamy miłość. Czujemy ją bardziej, znamy jej wartość. Strach jest ochroną Ego.  bez strachu nie byłoby Ego... ponieważ nie przetrwałoby długo żywe.
A bez życia nie ma ekspansji. Ekspansja jest tym, czego szuka każda żywa istota, istota, która ma dusze. Powrotu do źródła. Integracji. Integracja to miłość. Fragmentacja to strach. Doświadczanie to strach. Satysfakcja ze zmierzenia się ze swoimi lękami. Z wszystkimi lękami, od tych łagodnych aż do dużych. Nigdy nie będziecie w stanie uciec od strachu. Jest częścią życia, nieodłączna częścią doświadczenia 3D. Oraz innych gęstości.
Im bardziej oddaleni jesteście od źródła ... Tym więcej będzie strachu, ponieważ większa jest separacja. Im bliżej źródła, tym mniej strachu, bo jest więcej integracji, w związku z tym więcej miłości. Potrzebujecie odczuwać strach bo w przeciwnym razie nie będziecie odczuwać miłości. Chyba że jesteście już w pełni zintegrowani ze źródłem... to znaczy że staliście się samym źródłem. Źródło jest wszystkim, obejmuje wszystko. Ale nie ma w nim ekspansji. Bez ekspansji po prostu istniejecie. Statyczni, nieruchomi. Bez doświadczeń, ponieważ każde doświadczenie niesie ze sobą kontrast i element zamieszania, który można nazwać strachem. Więc bez strachu nie ma życia. Strach jest konieczny.
Należy go wziąć, przyjrzeć mu się, użyć go do analizy tego, dlaczego czujecie się w ten sposób. Zadajcie sobie pytanie, czego się boje? Dlaczego?
Nie można żyć bez strachu. Będzie was prześladował zawsze. Nie pozostaje wam nic innego, jak tylko zmierzyć się z nim. Możecie uciekać od niego z całych sił tylko po to, aby spotkać go ponownie za rogiem. Zmuszając was do stawienia mu czoła. Stawienie mu czoła jest zmierzeniem się z własnymi cieniami, powodami do strachu, z tym czego nie chcecie.
Zmusi was do stawienia czoła sobie, ponieważ strach powstaje w was samych, a nie z czegokolwiek innego, ponieważ wszystko pochodzi od was, nie ma nic na zewnątrz, wszystko jest świadomością. To was definiuje.