Lederpodden

Lederpodden


Latest Episodes

E12: Hvordan håndterer hjernen korona-krisen? Med Kari Kværner
March 23, 2020

Denne episoden ble streamet live på Facebook og YouTube onsdag 25. mars. Møt Kari Kværner. Hun er lege, leder og professor i helseinnovasjon og har nettopp lansert boken «Hjernemysterier». I denne live-samtalen snakker vi hvordan hjernen reagerer og på...

E11: Hva er utbrenthet? Hvordan forebygge? Hvordan få det bedre? Med Tonje Moe-Thompson
February 27, 2020

En økende del av sykefravær på norske arbeidsplasser er relatert til lettere- og moderate psykiske helseplager. På folkemunne har vi mange begreper for å beskrive psykisk uhelse relatert til jobb. Å gå på en smell, å gå på veggen,

E10: Hvordan takle idiotene på jobben?
February 21, 2020

Individuelle forskjeller har til alle tider fascinert og irritert mennesker. Dette gir seg ikke minst utslag på arbeidsplassen. De fleste kan til tider kjenne på at denne jobben hadde vært så mye bedre, hvis bare alle var som meg.

E9: Hva er god krisekommunikasjon? Med Elisabeth Skarsbø Moen fra ZYNK
February 13, 2020

Uansett bransje og størrelse på organisasjonen – er det en risiko for å bli rammet av en krise. En krise er en plutselig hendelse som setter organisasjonen under et ekstremt press. Det kan handle om ulykker, påstander om lovbrudd, data på avveier,

E8: Kræsjkurs i kommunikasjon for ledere (Tor Åge snakker med seg selv)
January 24, 2020

Kommunikasjon er lederens viktigste verktøy for å skape engasjement, motivasjon og oppslutning rundt felles mål. Gode kommunikasjonsferdigheter er en nødvendighet for å kunne korrigere uønsket atferd, avvikle ukultur og bidra til bedre prestasjoner.

E7: Hvordan lede i storm? Møt Reidar Fuglestad fra SKMU/Kunstsilo
January 17, 2020

Etter 17 år som direktør i Dyreparken takket Reidar Fuglestad ja til jobben som direktør for Sørlandets kunstmuseum i 2017. Hans hovedoppdrag var å realisere de ambisiøse planene for Kunstsilo-prosjektet, som ble initiert av finansmannen Nicolai Tangen...

E6: Hvordan skaper du en «kremgod» organisasjonskultur? Med Jan-Erik Narvesen fra Hennig-Olsen IS
January 10, 2020

Hennig-Olsen Is har laget Kremen av iskrem siden 1924 og er i dag Norges største iskremprodusent med 1 milliard i omsetning. Utover å lage god iskrem er Hennig-Olsen også kjent for å jobbe aktivt med organisasjonskultur.

E5: Henning Bang om hvordan du skaper en effektiv ledergruppe
December 10, 2019

Formålet med en ledergruppe er at den skal bidra til at organisasjonen når sine mål. Ledergruppen skal bidra til en merverdi, de skal skape noe som ikke hadde blitt skapt hvis gruppen ikke eksisterte. Dessverre er det mange ledergrupper som ikke funger...

E4: Hvordan si opp 3200 kollegaer på en anstendig måte?
November 29, 2019

I august 2014 ansatte National Oilwell Varco Norge (NOV) 69 nye medarbeidere og oppturen ville tilsynelatende ingen enda ta. Oljeprisen var allerede på vei ned, men få hadde en anelse om alvoret i krisen som var under oppseiling.

E3: Kan selvutvikling gjøre deg til en bedre leder?
October 25, 2019

Målet med lederutvikling er at lederen skal øke sine forutsetninger for å utøve effektiv ledelse. Lederutvikling kan ha svært ulikt innhold og i varierende grad utfordre lederen på egen atferd. Hvis formålet er at lederen skal bli bedre til å håndtere ...